Review: Development as Freedom by Amartya Sen

Өмнөх семестирт хийсэн нэг даалгаварынхаа хэсгээс энд орууллаа. Бүгдийг нь оруулах гэхээр блогт арай уртдаад байх юм. Хэт урт юм оруулдаггүй гэдгийг та хэд мэднэ дээ. Хэдийгээр Амартъя Сэнийн үзэл санаатай 100 хувь санал нийлдэггүй ч гэсэн үнэлэхгүй байхын бас аргагүй сэтгэгч гэж боддог. Монголд Хөгжил бол эрх чөлөө гэдэг нэртэйгээр түүний энэ ном гарсан байхыг харсан. Авч уншаарай гэж зөвлөе. 

This essay reviews the book called Development as Freedom by Amartya Sen. Firstly I will discuss the main ideas of book and then I will review about how he writes and who influences him and lastly what he does not cover in this book.